Beton Kontakt 5/1 Vali

5.00€
VAT: 18.00% (included in price)
BET-631

* Beton Kontakt eshte nje produkt qe sherben si ure lidhese speciale per suvatim te siperfaqeve te lemuara dhe alyre prej betoni.

* Mund te perdoret edhe si Baze- Grund .

* Permireson ngjitjen mekanike te llacit sidomos ne siperfaqe te betonit dhe siguron fortesi te njetrajtshme.

* Hollohet me uje.

* Ka force te madhe ngjitese.

* Per mure te brendshme dhe te jashtme .

* Zvogelon aftesine ujethithese te suportit.

* Neutralizon vleren e pH


AFTESIA MBULUESE

* 100- 250gr/ 1 m2.

Aftesia mbuluese varet nga siperfaqja ne te cilen aplikohet.


Related Products